طراحی کاتالوگ محصولات تیار

مجموعه صنعتی ملاتهای آماده TIAR با تولید 19 نوع ملات آماده ساختمانی و صنعتی از مجموعه های پیشرو در صنعت ساختمان است. ارایه ملات مناسب برای هر بخش از ساختمان، با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه، نوع مصالح به کار رفته و حتی روشهای رسیدن به این اهداف از خصوصیات این محصولات است.استفاده از محصولات تیار مزایای فراوانی چون مصرف کمتر مصالح، سبکتر شدن ساختمان ، افزایش استحکام، زیبایی و دوام بیشتر و پرهیز از ایجاد ضایعات مواد و مصالح و نهایتا هزینه کمتر را در پی دارد.
استفاده از محصولات تیار مزایای فراوانی چون مصرف کمتر مصالح، سبکتر شدن ساختمان ، افزایش استحکام، زیبایی و دوام بیشتر و پرهیز از ایجاد ضایعات مواد و مصالح و نهایتا هزینه کمتر را در پی دارد.
بسته بندی دمنوش مهرما