ما به دنبال افرادی هستیم که از خود بزرگتر و باهوش تر باشند.

ما همیشه مشتاق همکاری با متخصصان بازاریابی وطراحان با استعداد

با افکار بزرگ و ایده های ناب هستیم.

برای همکاری لطفا رزومه خود را به ایمیل ارسال کنید.

 info@acad-group.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آژانس ایده پردازی آکاد

تهران . خیابان تخت طاووس . خیابان سرافراز . خیابان پنجم . پلاک 12

 09126966090 -09123471274:تلفن