طراحی کاتالوگ شرکت راهبرد انرژی

Catalog Design Rahbord Energy co

شرکت راهبرد انرژی البرز در زمینه استخراج و استحصال نفت فعالیت می‌کند. کاتالوگ این شرکت که به زبان انگلیسی طراحی شده فضایی نو و متفاوت دارد. علاوه بر طراحی کاتالوگ، طراحی پوستر برای نمایشگاه و طراحی لیبل سی‌دی و جلد سی‌دی برای شرکت راهبرد انرژی انجام شده است.