طراحی وب سایت شرکت مرسل قالب

Website Design . Morsal Ghaleb co

شرکت مرسل قالب طراح و سازنده قالب‌های بتن در زمینه پل‌سازی و انبوه‌سازی مسکن و... است. گروه آکاد در قالب مشاوره تبلیغاتی سال‌ها با مجموعه مرسل همراه است. طراحی کاتالوگ‌های مرسل در سال‌های مختلف گویای حجم کاری و پروژه‌های گوناگون این شرکت است. طراحی وبسایت مرسل نیز با توجه به امکانات روز و خواسته کارفرما انجام شده است. همکاری‌های گوناگون در زمینه طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی، بیلبورد، آگهی‌های تبلیغاتی و ... انجام گرفته است.