طراحی کاتالوگ شرکت سپکو

Catalog Design . Soroush Energy Parsian co (Sepco)

شرکت سروش انرژی پارسیان تاکنون با حضور در پروژه‌های متعدد از جمله فازهای مختلف پارس جنوبی، نقش قابل توجهی در رشد صنعت نفت و گاز کشور داشته است. طراحی کاتالوگ این مجموعه توسط تیم طراحی آکاد در سال 93 انجام شده و در سال 96 نیز با اعمال تغییرات باز طراحی شده است. طراحی تقویم رومیزی و سررسید روزشمار اختصاصی نیز برای نوروز 94 انجام شده است.