طراحی بیلبورد فروش فوق العاده مدارس شهروند

Billboard Design . Shahrvand

فروشگاه شهروند با حدود 30 شعبه در شهر تهران یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای، با طراحی بیلبورد و استرابرد، فروش‌های فصلی یا مناسبتی را اطلاع رسانی می کند. طرح های انجام شده برای بیل بردها مطابق   با مناسبت‌ها و تخفیفات طراحی شده است. طراحی سایر موارد مانند طراحی هویت سازمانی برای بخش امور مشتریان، طراحی تابلوهای بخش‌های داخلی و تابلوهای اطلاع رسانی برای مجموعه شهروند انجام شده است.