طراحی لوگو موسسه زبان اقیانوس

Logo Design . Ocean English Institute

آموزشگاه زبان اقیانوس با روشی نوین برای تمامی سنین است که طراحی لوگو ، طراحی هویت سازمانی و کاتالوگ این مجموعه توسط گروه آکاد انجام شده است.