طراحی بروشور شهروند

Brochure Design . Shahrvand

فروشگاه شهروند با حدود 30 شعبه در شهر تهران بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای، با اکران بیلبورد و استرابرد، فروش‌های فصلی یا مناسبتی را اطلاع رسانی می کند. طراحی بیلبرد مطابق با مناسبت‌ها و تخفیفات طراحی شده است. طراحی سایر موارد مانند طراحی هویت سازمانی برای بخش امور مشتریان، طراحی تابلوهای بخش‌های داخلی و تابلوهای اطلاع رسانی برای مجموعه شهروند،طراحی بروشور فروشگاه شهروند، طراحی کاتالوگ فروشگاه شهروند، طراحی کارت عضویت امور مشتریان و طراحی بروشور امور مشتریان و ... انجام شده است.